STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

Kontaminacja dłoni personelu w trakcie usuwania zanieczyszczonych rękawic.

W pracy opublikowanej w American Journal of Infection Control zastosowano technikę symulacji kontaminacji rękawic personelu przy pomocy znacznika fluorescencyjnego oraz zawiesiny bakteriofaga E.coli MS2 15597-B1. Następnie prowadzono obserwację techniki usuwania rękawic pod kątem zgodności w wytycznymi CDC oraz oceniano kontaminację skóry po usunięciu rękawic. Technika usuwania rękawic była zgodna z wytycznymi CDC w 34% przypadków.

Kryteria rozpoznawania ogniska epidemicznego

W piśmiennictwie anglojęzycznym dotyczącym epidemiologii zakażeń szpitalnych używane jest słowo outbreak, które należy traktować równoważnie do polskiego określenia ognisko epidemiczne. Ognisko epidemiczne (ang. oubreak) jest w słownikach epidemiologicznych określane jako epidemia ograniczona do zlokalizowanego (np. w obrębie miasta, instytucji, szpitala)  wzrostu zapadalności na daną chorobę

Znamy już wyniki badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach"

Szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek.