STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopad 2019 r. World Antibiotic Awareness Week 2019

W związku ze Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej w dniach 18-24 listopada codziennie będzie umieszczać na stronie internetowej przegląd najważniejszych publikacji i doniesień o antybiotykach oraz diagnostyce i terapii zakażeń. 

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SES , Warszawa 6 grudnia 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 19:30 (po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum” Postępy w Medycynie Zakażeń”) w Sali Balowej Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Rola alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym.

Kontaminacja środowiska szpitalnego przez drobnoustroje patogenne jest jednym z istotnych problemów epidemiologii szpitalnej. Praca opublikowana przez Boyce’a na łamach Infection Control & Hospital Epidemiology przedstawia miejsce alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym. Zastosowanie w tym zakresie znalazły alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz n-propanol. Ich działanie polega głównie na denaturacji białek.

Porównanie dwóch strategii postępowania w zakażeniach odcewnikowych S.aureus u dzieci

Częstość występowania zakażeń odcewnikowych określa się na 0,2-11/1000 osobodni utrzymania centralnego cewnika naczyniowego. Jednym z elementów leczenia jest usunięcie zakażonego cewnika, jednak w pewnych populacjach, do których zaliczane są min. dzieci, założenie kolejnego dostępu naczyniowego utrudnione jest z przyczyn anatomicznych i często stosowaną strategią jest próba leczenia zakażenia bez usuwania cewnika.

Kontaminacja dłoni personelu w trakcie usuwania zanieczyszczonych rękawic.

W pracy opublikowanej w American Journal of Infection Control zastosowano technikę symulacji kontaminacji rękawic personelu przy pomocy znacznika fluorescencyjnego oraz zawiesiny bakteriofaga E.coli MS2 15597-B1. Następnie prowadzono obserwację techniki usuwania rękawic pod kątem zgodności w wytycznymi CDC oraz oceniano kontaminację skóry po usunięciu rękawic. Technika usuwania rękawic była zgodna z wytycznymi CDC w 34% przypadków.