STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

18 listopada 2019. Dzień I: miejsce kolistyny w terapii zakażeń

Opublikowane wytyczne dotyczące stosowania polimiksyn: kolistyny (polimiksyny E) oraz polimiksyny B zostały zaakceptowane przez American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Antiinfective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), oraz Society of Infectious Diseases Pharmaci

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopad 2019 r. World Antibiotic Awareness Week 2019

W związku ze Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej w dniach 18-24 listopada codziennie będzie umieszczać na stronie internetowej przegląd najważniejszych publikacji i doniesień o antybiotykach oraz diagnostyce i terapii zakażeń. 

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SES , Warszawa 6 grudnia 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 19:30 (po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum” Postępy w Medycynie Zakażeń”) w Sali Balowej Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Rola alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym.

Kontaminacja środowiska szpitalnego przez drobnoustroje patogenne jest jednym z istotnych problemów epidemiologii szpitalnej. Praca opublikowana przez Boyce’a na łamach Infection Control & Hospital Epidemiology przedstawia miejsce alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym. Zastosowanie w tym zakresie znalazły alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz n-propanol. Ich działanie polega głównie na denaturacji białek.

Porównanie dwóch strategii postępowania w zakażeniach odcewnikowych S.aureus u dzieci

Częstość występowania zakażeń odcewnikowych określa się na 0,2-11/1000 osobodni utrzymania centralnego cewnika naczyniowego. Jednym z elementów leczenia jest usunięcie zakażonego cewnika, jednak w pewnych populacjach, do których zaliczane są min. dzieci, założenie kolejnego dostępu naczyniowego utrudnione jest z przyczyn anatomicznych i często stosowaną strategią jest próba leczenia zakażenia bez usuwania cewnika.

Kontaminacja dłoni personelu w trakcie usuwania zanieczyszczonych rękawic.

W pracy opublikowanej w American Journal of Infection Control zastosowano technikę symulacji kontaminacji rękawic personelu przy pomocy znacznika fluorescencyjnego oraz zawiesiny bakteriofaga E.coli MS2 15597-B1. Następnie prowadzono obserwację techniki usuwania rękawic pod kątem zgodności w wytycznymi CDC oraz oceniano kontaminację skóry po usunięciu rękawic. Technika usuwania rękawic była zgodna z wytycznymi CDC w 34% przypadków.