STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Komitet Naukowy

Komitet naukowy

 

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Przewodnicząca

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Dr n.med. Grażyna Dulny

Naczelny Epidemiolog Szpitala, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie

Prof.dr hab. med. Andrzej Kűbler

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej terapii , Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Konsultant krajowy ds. epidemiologii

Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska

Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniak we Wrocławiu

Były konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Były Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. med. Marta Wróblewska

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik Zakładu Mikrobiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie; przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Prof. Walter Zingg

Senior physician and consultant in the Infection Control Programme of the University of Geneva Hospitals in Switzerland