STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Linki

Strony Internetowe dotyczące zakażeń związanych z zakładami opieki zdrowotnej

Strony Internetowe dotyczące  diagnostyki i terapii zakażeń