STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej zostało założone w lutym 2016 roku.

Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym, promowanie skutecznej diagnostyki i terapii zakażeń, racjonalizacja stosowania antybiotyków w szpitalu, zmniejszanie zagrożeń związanych z opornością drobnoustrojów na antybiotyki.

Stowarzyszenie jest adresowane do:

  • Lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych,
  • Lekarzy zaangażowanych w kształtowanie systemów kontroli zakażeń szpitalnych oraz szpitalnej polityki antybiotykowej,
  • Mikrobiologów pracujących w szpitalnych zespołach kontroli zakażeń szpitalnych,
  • Innych osób zaangażowanych w kontrolę zakażeń szpitalnych i racjonalną antybiotykoterapię.

Celem strategicznym Stowarzyszenia jest przenoszenie  aktualnej wiedzy medycznej na praktykę szpitalną  oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami zaangażowanym w kontrolę zakażeń szpitalnych i racjonalną antybiotykoterapię.

Adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 23
Strona internetowa: www.ses.edu.pl
Adres e-mail:  kontakt@ses.edu.pl

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS  0000602663
REGON 363760630
NIP 8513191989

Konto bankowe Stowarzyszenia: PKO BP  88 1020 4795 0000 9802 0338 0912