STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Grupy robocze

Grupa robocza - Higiena rąk

Koordynator grupy: 

Aleksandra Mączyńska Galway University Hospital, Irlandia

Członkowie grupy:

 • Katarzyna Pawlik - Szpital Bielański w Warszawie 
 • Anna Szczypta - Szpital Zakonu Bonifratów Św. Jana Grandego w Krakowie. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Edyta Synowiec - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Marta Wałaszek - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
 • Małgorzata Felcenloben - Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój
 • Aleksandra Kulma - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 • Aleksandra Kulma – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsk
 • Ewelina Sadecka - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
 • Anna Plewicka - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
 • Elżbieta Denderes - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
 • Beata Jaszul - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 • Dorota Gregorowicz – Warpas Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 • Komaszyńska Anna – Warszawski Szpital Dziecięcy
 • Anna Gajkiewicz – Szpital Miejski w Elblągu
 • Agnieszka Królasik - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach