STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Kontaminacja dłoni personelu w trakcie usuwania zanieczyszczonych rękawic.

W pracy opublikowanej w American Journal of Infection Control zastosowano technikę symulacji kontaminacji rękawic personelu przy pomocy znacznika fluorescencyjnego oraz zawiesiny bakteriofaga E.coli MS2 15597-B1. Następnie prowadzono obserwację techniki usuwania rękawic pod kątem zgodności w wytycznymi CDC oraz oceniano kontaminację skóry po usunięciu rękawic. Technika usuwania rękawic była zgodna z wytycznymi CDC w 34% przypadków. Częstość kontaminacji dłoni po usunięciu rękawic wynosiła 37%, przy czym była niższa u osób stosujących technikę zalecaną przez CDC (24%) niż u osób stosujących inne techniki (44%).  Praca wskazuje na wysokie ryzyko kontaminacji dłoni przy usuwaniu rękawic ochronnych oraz przewagę techniki rekomendowanej przez CDC. Po raz kolejny wykazano też, że stosowanie rękawic ochronnych nie zwalnia z obowiązku dezynfekcji dłoni po ich usunięciu.

Na podstawie: H.Alhmidi et al. Contamination of health care personnel during removal of contaminated gloves. American Journal of Infection Control 47 (2019) 850−52

Opracowanie: lek. Grzegorz Dubiel