STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Antybiotyki

Komunikat FDA dotyczący fluorochinolonów

Food and Drug Administration (FDA) w dniu 26 lipca 2016 wprowadziła ostrzeżenie w rejestracji fluorochinolonów stosowanych ogólnie (dożylnie i doustnie). Zdaniem FDA, stosowanie tych leków wiąże się z trwałymi działaniami niepożądanymi dotyczącymi ścięgien, mięśni, stawów, nerwów obwodowych i centralnego układu nerwowego, które mogą występować również łącznie u tego samego pacjenta. W związku z powyższym do ulotek leków wprowadzono ostrzeżenie o najsilniejszej wadze.

FDA zaleca ograniczenie stosowania fluorochinolonów wyłącznie do sytuacji, w których nie ma innych opcji terapeutycznych: w leczeniu ostrego zapalenia zatok przynosowych, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz niepowikłanych zakażeń układu moczowego, ponieważ potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przewyższa ewentualne korzyści ich stosowania. W przypadku niektórych innych ciężkich zakażeń bakteryjnych korzyści stosowania fluorochinolonów przewyższają  ryzyko i należy je nadal uznawać za  dostępną opcje terapeutyczną.

Pełna treść oryginalnego ostrzeżenia:  http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm511530.htm