STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Rekomendacje

Zakładka jest miejscem, w którym umieszczane są rekomendacje Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej . Stowarzyszenie dokłada starań aby rekomendacje był opracowane zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i dotyczyły ważnych zagadnień profilaktyki zakażeń szpitalnych.
Zachęcamy członków Stowarzyszenia do składania propozycji opracowania rekomendacji oraz do weryfikacji i przesyłania uwag dotyczących zaleceń już  umieszczonych  na stronie.

Rekomendacje Stowarzyszenia opracowywane są w wersji roboczej, która umieszczana jest na stronie w celu poddania ich publicznym konsultacjom.