STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Zarząd

Zarząd

Informacja o osobach

dr hab. n. med. Aleksander Deptuła, prof. UMK - Prezes

zarzad

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, specjalista mikrobiologii lekarskiej

dr n. o zdr. Aleksandra Mączyńska - Wiceprezes

zarzad

A Director of Nursing in Infection Prevention and Control, Galway University Hospital, Saolta University Health Care Group, specjalista pielegniarstwa epidemiologicznego  

dr n. med. Agnieszka Żukowska - Wiceprezes

zarzad

Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, Szpital Aresztu Śledczego w Szczecinie, specjalista mikrobiologii lekarskiej 

dr n. med. Marleta Zienkiewicz - Skarbnik

Dr n. med. Marleta Zienkiewicz

Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie , SP ZOZ Szpital MSW w Szczecinie, specjalista mikrobiologii lekarskiej

Dr n. med. Małgorzata Fleischer - Członek zarządu

Dr n. med. Małgorzata Fleischer

Adiunkt Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; konsultant w zespołach kontroli zakażeń szpitalnych: Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, specjalista mikrobiolog

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur - Członek Zarządu

zarzad

Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie, specjalista mikrobiologii lekarskiej i anestezjologii i intensywnej terapii

dr Magda Baran - Sekretarz

zarzad

Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych  SP ZOZ MSWiA w Krakowie, lekarz internista, specjalista chorob zakaźnych