STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Członkostwo

Stowarzyszenie jest adresowane do lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, lekarzy zaangażowanych w kształtowanie systemów kontroli zakażeń szpitalnych oraz szpitalnej polityki antybiotykowej, mikrobiologów pracujących w szpitalnych zespołach kontroli zakażeń szpitalnych oraz innych osób zaangażowanych zawodowo w problematykę zakażeń szpitalnych i działania zapobiegania oporności na antybiotyki.