STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Użytki

W zakładce umieszczane są materiały opracowane przez  osoby prywatne lub  szpitalne zespoły kontroli zakażeń szpitalnych i zespoły ds. antybiotykoterapii. Celem utworzenia zakładki jest wykorzystanie  ciekawych i wartościowych propozycji przez inne szpitale.  Warunkiem umieszczenia materiału jest określenie autorów opracowania oraz miejsca pracy. W przypadku materiałów stanowiących własność szpitala należy załączyć  zgodę dyrekcji szpitala na jej upowszechnienie.

Materiał  jest przesyłany  na adres mailowy stowarzyszenia : kontakt@ses.edu.pl .

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną przedstawionego materiału. Stowarzyszenie może odmówić  umieszczenia materiału na stronie internetowej.