STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

COVID-19

Charakterystyka kliniczna pacjentów diagnozowanych w kierunku COVID-19 w szpitalu pulmonologicznym w pierwszych trzech miesiącach trwania epidemii w Polsce.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją na temat: "Charakterystyka kliniczna pacjentów diagnozowanych w kierunku COVID-19 w szpitalu pulmonologicznym w pierwszych trzech miesiącach trwania epidemii w Polsce."

Potrójne skojarzenie interferonu beta-1b, lopinaviru-ritonaviru i ribaviryny w leczeniu pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tłumaczeniem ciekawej publikacji: "Potrójne skojarzenie interferonu beta-1b, lopinaviru-ritonaviru i ribaviryny w leczeniu pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19: otwarte, randomizowane badanie II fazy".