STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

PPS HAI&AU

Od 2021 r. badanie PPS HAI&AU będzie realizowane w Polsce przez Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej

Badanie PPS HAI&AU będzie realizowane w 2021 r. w następujących terminach:

- okres zbierania danych w szpitalach – 4 maja – 30 czerwca

- okres nadsyłania danych – do 16 sierpnia.

Terminy mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu za 2021 r. jest:

- przeprowadzenie badania w co najmniej 70% oddziałów w szpitalu do 30 czerwca 2021 r.

- nadesłanie wprowadzonych danych do programu Helics.Win.Net do 16 sierpnia 2021 r.

- udział w ankiecie walidacyjnej prowadzonej on-line

 

Kontakt w sprawie programu oraz zgłoszenia nowych placówek pod adresem: pps.polska@gmail.com

 

UWAGA!

Oddziały leczące pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 należy kodować jako oddziały zakaźne (MEDID)

 

Informacja o kodowaniu przypadków COVID-19

 

W związku z brakiem odpowiednich kodów w ostatniej wersji obowiązującego protokołu badania PPS HAI&AU przypadki COVID-19 należy kodować jako zapalenie płuc zdiagnozowane przy wykorzystaniu tzw. metod alternatywnych (PN3) kodując jako czynnik etiologiczny wirus SARS-1 (VIRSAR) – zmiany zostaną dokonane na etapie sporządzania raportów przez ECDC. Każdy przypadek szpitalnego zakażenia COVID-19 musi spełniać poniższe kryteria:

1. Kryteria kliniczne (co najmniej 1 z poniższych):

 • Kaszel
 • Gorączka
 • Duszność
 • nagle pojawiające się zaburzenia węchu i/lub smaku

ORAZ

2. Kryterium radiologiczne – zmiany w badaniach obrazowych typowe dla COVID-19

ORAZ

3. Kryterium diagnostyczne:

 • dodatni wynik badania PCR w kierunku SARS-CoV-2

LUB

 • dodatni wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2

 

Rejestracji w badaniu PPS HAI&AU podlegają przypadki zakażeń SARS-CoV-2 klasyfikowane jako:

 • prawdopodobnie związane z opieką zdrowotną
  • objawy zakażenia wystąpiły pomiędzy 8 a 14 dniem od przyjęcia do placówki ochrony zdrowia
  • objawy zakażenia wystąpiły pomiędzy 3 a 7 dniem od przyjęcia i występuje silne podejrzenie transmisji w placówce (np. kontakt z osobą zakażoną)
 • związane z opieką zdrowotną
  • objawy zakażenia wystąpiły >14 dni od przyjęcia do placówki ochrony zdrowia

 

Za placówkę ochrony zdrowia uznaje się również jednostki opieki długoterminowej.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujący protokół badania

Obowiązujące formularze do zbierania danych

 

 

Program Helics.Win.Net

(Pliki do pobrania)

Instrukcja instalacji i obsługi programu

Plik z polską wersją językową