STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

PPS HAI&AU

Badanie PPS HAI&AU będzie realizowane 2023 r. w następujących terminach:

- okres zbierania danych w szpitalach – 8 maja – 30 czerwca

- UWAGA okres nadsyłania danych – do 15 lipca 2023.

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu za 2023 r. jest:

- przeprowadzenie badania w co najmniej 70% oddziałów w szpitalu do 30 czerwca 2023 r.

- nadesłanie wprowadzonych danych do programu Helics.Win.Net do 15 lipca 2023 r.

- udział w ankiecie walidacyjnej prowadzonej on-line oraz ewentualne poddanie się zewnętrznej walidacji w Państwa placówce.

 

UWAGA: od 2022 r. obowiązują NOWE FORMULARZE (zamieszczone poniżej) oraz PROTOKÓŁ BADANIA z modyfikacjami z 2022 r.

Cały czas oczekujemy na wyniki badania PPS HAI&AU realizowanego w 2022 r., które są opracowywane przez ECDC, opóźnienie jest od nas niezależne.

Kontakt w sprawie programu oraz zgłoszenia nowych placówek pod adresem: pps.polska@gmail.com