STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Stanowiska

Stanowiska Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej odnoszą się do istotnych faktów i wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia . W szczególności Stowarzyszenie zajmuje  stanowiska dotyczące propozycji zmian legislacyjnych. Stowarzyszenie zachęca swoich członków do przesyłania informacji o zdarzeniach, w sprawie których stanowisko SES powinno zostać zaprezentowane.