STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Komisja Rewizyjna

  • Prof. Maciej Żukowski
  • Prof. Rober Wojtyczka
  • dr Beata Dębicka