STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SES , Warszawa 6 grudnia 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 19:30 (po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum” Postępy w Medycynie Zakażeń”) w Sali Balowej Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Program spotkanie oraz list do członków Stowarzyszenia w załącznikach