STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STANOWISKO STOWARZYSZENIA EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ DOTYCZĄCE „WYTYCZNYCH ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH O SZCZEGÓLNEJ ZJADLIWOŚCI LUB OPORNOŚCI (BCA) W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ