STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

18 listopada 2019. Dzień I: miejsce kolistyny w terapii zakażeń

Opublikowane wytyczne dotyczące stosowania polimiksyn: kolistyny (polimiksyny E) oraz polimiksyny B zostały zaakceptowane przez American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Antiinfective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), oraz Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Praca zawiera szereg ważnych rekomendacji, skierowanych głównie do lekarzy praktyków.