STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

Informacja WHO dotycząca zakażeń nowym typem koronawirusa (nCoV)

Dokument WHO opiera się na doświadczeniach zdobytych w trakcie epidemii wirusów SARS i MERS. We wcześniejszych latach WHO opublikowało obszerny dokument dotyczący postepowania w przypadku podobnych zakażeń układu oddechowego (Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care - WHO Guidelines. Geneva, World Health Organization, 2014.

Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchni w szpitalu. Przegląd literatury.

Szacuje się, ze około 20% zakażeń szpitalnych związanych jest z kontaminacja otoczenia pacjenta. Umieszczenie chorego na sali, na której poprzednio przebywał pacjent skolonizowany lub zakażony zwiększa ryzyko nabycia tego samego patogenu średnio o 73%. Fakty te świadczą o roli środowiska szpitalnego w transmisji zakażeń.

Redukcja zużycia fluorochinolonów w ramach racjonalnej polityki antybiotykowej

Od kilku lat wrastają obawy związane z toksycznością fluorochinolonów, które wiąże się z takimi powikłaniami jak uszkodzenia ścięgien, neuropatia obwodowa, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, powstawanie tętniaków aorty. Na łamach Infection Prevention in Practice opublikowano wyniki zastosowania strategii mającej na celu ograniczenie zużycia tej grupy chemioterapeutyków w zakażeniach układu oddechowego w 14 ośrodkach w USA.

23 listopad 2019. Dzień VI Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach: Bezobjawowa bakteriuria

Niepewność lekarzy związana z kliniczną interpretacją bezobjawowej bakteriurii   jest jedną z najczęstszych przyczyn nadużywania antybiotyków w szpitalu . Przyczyny, dla których lekarz podejmuje decyzje o niepotrzebnym leczeniu obejmują: zaawansowany wiek pacjenta, demencja, ostre zaburzenia mentalne, nietrzymanie moczu, leukocytoza, obecności leukocyturii.

22 listopad 2019. Dzień V: Miejsce fluorochinolonów w leczeniu zakażeń w szpitalu w świetle komunikatów o poważnych objawach ubocznych

EMA (European Medicines Agency) w dniu 16 listopada 2018 r. wydała komunikat ostrzegający o trwałych objawach ubocznych stosowania flurochinolonów, który powinien skutkować ograniczeniem wskazań do ich stosowania . Polski Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał ostrzegający komunikat dla pracowników ochrony zdrowia w dniu 20 marca 2019 roku.