STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

23 listopad 2019. Dzień VI Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach: Bezobjawowa bakteriuria

Niepewność lekarzy związana z kliniczną interpretacją bezobjawowej bakteriurii   jest jedną z najczęstszych przyczyn nadużywania antybiotyków w szpitalu . Przyczyny, dla których lekarz podejmuje decyzje o niepotrzebnym leczeniu obejmują: zaawansowany wiek pacjenta, demencja, ostre zaburzenia mentalne, nietrzymanie moczu, leukocytoza, obecności leukocyturii.

22 listopad 2019. Dzień V: Miejsce fluorochinolonów w leczeniu zakażeń w szpitalu w świetle komunikatów o poważnych objawach ubocznych

EMA (European Medicines Agency) w dniu 16 listopada 2018 r. wydała komunikat ostrzegający o trwałych objawach ubocznych stosowania flurochinolonów, który powinien skutkować ograniczeniem wskazań do ich stosowania . Polski Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał ostrzegający komunikat dla pracowników ochrony zdrowia w dniu 20 marca 2019 roku.

18 listopada 2019. Dzień I: miejsce kolistyny w terapii zakażeń

Opublikowane wytyczne dotyczące stosowania polimiksyn: kolistyny (polimiksyny E) oraz polimiksyny B zostały zaakceptowane przez American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Antiinfective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), oraz Society of Infectious Diseases Pharmaci

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopad 2019 r. World Antibiotic Awareness Week 2019

W związku ze Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej w dniach 18-24 listopada codziennie będzie umieszczać na stronie internetowej przegląd najważniejszych publikacji i doniesień o antybiotykach oraz diagnostyce i terapii zakażeń. 

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SES , Warszawa 6 grudnia 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 19:30 (po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum” Postępy w Medycynie Zakażeń”) w Sali Balowej Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.