STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Informacja WHO dotycząca zakażeń nowym typem koronawirusa (nCoV)

Dokument WHO opiera się na doświadczeniach zdobytych w trakcie epidemii wirusów SARS i MERS. We wcześniejszych latach WHO opublikowało obszerny dokument dotyczący postepowania w przypadku podobnych zakażeń układu oddechowego (Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care - WHO Guidelines. Geneva, World Health Organization, 2014. Available at http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/97892 41507134_eng.pdf). Sytuacja dotycząca nCoV zmienia się dynamicznie, obecnie (dane z 23.01.2020) mówi się o ok 660 przypadkach zakażeń i 17 zgonach. Informacje i zalecenia dotyczące naszego kraju publikowane są na stronie GIS (www.gis.gov.pl).

Należy pamiętać o rutynowym przestrzeganiu podstawowych zasad ochrony (maska ochronna, dezynfekcja dłoni, unikanie dotykania okolicy twarzy) przy kontakcie z wszystkimi pacjentami wykazującymi objawy zakażenia układu oddechowego.

Kluczowe znaczenie ma szybka identyfikacja podejrzanych przypadków (obecnie: osoby przybywające z obszarów, gdzie stwierdzono zakażenia wywołane przez nCoV – głównie Chiny - wykazujące objawy zakażenia układu oddechowego) i wdrożenie działań prewencyjnych uwzględniających kontaktowy i kropelkowy sposób transmisji zakażenia:

  • Umieszczenie pacjenta w osobnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (dopuszcza się kohortowanie pacjentów w przypadku większej liczby chorych)
  • Stosowanie masek ochronnych przez pacjentów (jeśli tolerowana). Właściwa higiena kaszlu (do chusteczki lub do wewnętrznej strony łokcia), przestrzeganie dezynfekcji dłoni po kontakcie z wydzielina dróg oddechowych.
  • Rozważenie dedykowania osobnego personelu do opieki nad tymi chorymi
  • Stosowanie przez personel środków ochrony osobistej (maska, gogle, rękawice, fartuch ochronny), przestrzeganie zasad higieny dłoni. Unikanie dotykania okolicy twarzy, nosa, ust, oczu.
  • Stosowanie sprzętu dedykowanego dla pacjentów, a jeśli to niemożliwe, dezynfekcja powierzchni sprzętu 70% alkoholem po każdym użyciu.
  • Ograniczenie transportu chorego poza obszar izolacji, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu innych osób z pacjentem. Prowadzenie rejestru osób kontaktujących się z pacjentem.
  • Przestrzeganie zasad mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze izolacji.
  • W sytuacjach sprzyjających tworzeniu aerozolu konieczne jest stosowanie pełnej bariery ochronnej (maska z filtrem N-95, pełna ochrona twarzy, rękawice, wodoodporny fartuch ochronny)
  • Unikanie dotykania okolicy twarzy, nosa, ust, oczu.

Opracowano na podstawie: Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected Interim guidance January 2020 WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.1