STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

22 listopad 2019. Dzień V: Miejsce fluorochinolonów w leczeniu zakażeń w szpitalu w świetle komunikatów o poważnych objawach ubocznych

EMA (European Medicines Agency) w dniu 16 listopada 2018 r. wydała komunikat ostrzegający o trwałych objawach ubocznych stosowania flurochinolonów, który powinien skutkować ograniczeniem wskazań do ich stosowania . Polski Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał ostrzegający komunikat dla pracowników ochrony zdrowia w dniu 20 marca 2019 roku.