STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Mentor

Mentor

Program „ Mentor” został utworzony w celu praktycznego przygotowania do pełnienia roli przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.

Program składa się z 2 elementów:

  1. Odbycie 5-dniowych praktyk (stażu) w zespole kontroli zakażeń szpitalnych prowadzonych przez osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji programów kontroli zakażeń szpitalnych oraz szpitalnej polityki antybiotykowej. Staże są bezpłatne. Zgłoszenie stażu i uzgadnianie terminów odbywa się po przesłaniu informacji drogą elektroniczną do  osoby prowadzącej staż;
  2. Konsultacje mentoringowe w okresie 3 m-cy po odbyciu stażu. W zależności od możliwości prowadzone w formie spotkań osobistych lub online i nakierowanych na realizację konkretnych celów rozwojowych stażysty.

W trakcie stażu uczestnik będzie miał okazję:

  • zapoznać się z programem kontroli zakażeń szpitalnych funkcjonującym w danym szpitalu
  • brać udział w konsultacjach pacjentów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń.

Program mentor jest prowadzony przez następujące osoby

  1. dr med. Aleksander Deptuła:  Kierownik Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, specjalista mikrobiologii lekarskiej, e- mail: deptula.aleksander@gmail.com
  2. dr med. Tomasz Ozorowski: Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, e-mail: tozorow@o2.pl