STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Wybory do Zarządu i Komisji rewizyjnej II kadencji

W piątek 6 grudnia odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej II kadencji.

Bardzo dziękujemy Zarządowi poprzedniej kadencji, a w szczególności Prezesowi dr med Tomaszowi Ozorowskiemu.
W imieniu nowego Zarządu dziękujemy za Państwa zaufanie.

Zarząd
dr hab. n. med. Aleksander Deptuła, prof. UMK - Prezes
dr n. o zdr. Aleksandra Mączyńska - Wiceprezes
dr n. med. Agnieszka Żukowska - Wiceprezes
dr Magda Baran - Sekretarz
dr n. med. Marleta Zienkiewicz - Skarbnik
dr n. med Małgorzata Fleischer - Członek Zarządu
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
dr Grzegorz Dubiel
dr Beata Dębicka
dr n.med. Tomasz Ozorowski
prof dr hab. n. med. Maciej Żukowski