STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

21 listopad 2019. Dzień IV Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach: Racjonalna antybiotykoterapia w Oddziale Intensywnej Terapii