STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

23 listopad 2019. Dzień VI Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach: Bezobjawowa bakteriuria

Niepewność lekarzy związana z kliniczną interpretacją bezobjawowej bakteriurii   jest jedną z najczęstszych przyczyn nadużywania antybiotyków w szpitalu . Przyczyny, dla których lekarz podejmuje decyzje o niepotrzebnym leczeniu obejmują: zaawansowany wiek pacjenta, demencja, ostre zaburzenia mentalne, nietrzymanie moczu, leukocytoza, obecności leukocyturii. Racjonalizacja postępowanie w przypadku asymptomatycznej bakteriurii powinno być jednym z celów  szpitalnej  polityki antybiotykowej, realizowanej  poprzez edukację, bieżące interwencje , prowadzenie audytu z  informacją zwrotną.