STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STANOWISKO STOWARZYSZENIA EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ W SPRAWIE AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZAKAŻEŃ SARS-COV-2

Szanowni Państwo,

W poniższym pliku zamieszczamy Stanowisko Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej w sprawie aktów prawnych dotyczących zakażeń SARS-CoV-2.  

Do pobrania: