STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Redukcja zużycia fluorochinolonów w ramach racjonalnej polityki antybiotykowej

Od kilku lat wrastają obawy związane z toksycznością fluorochinolonów, które wiąże się z takimi powikłaniami jak uszkodzenia ścięgien, neuropatia obwodowa, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, powstawanie tętniaków aorty. Na łamach Infection Prevention in Practice opublikowano wyniki zastosowania strategii mającej na celu ograniczenie zużycia tej grupy chemioterapeutyków w zakażeniach układu oddechowego w 14 ośrodkach w USA. Zastosowano metodę audytu prospektywnego z informacja zwrotna oraz przeprowadzono wśród lekarzy akcje edukacyjną z ustaleniem ścisłych wskazań do stosowania fluorochinolonów. W ciągu dwóch lat uzyskano redukcje zużycia fluorochinolonów o 62,5 % u chorych z rozpoznaniem zapalenia płuc i o 67,1 % u pacjentów z rozpoznaniem zaostrzenia POCHP bez negatywnego wpływu na wyniki leczenia. 

Opracowano na podstawie Chin J. et al. Restriction-free antimicrobial stewardship initiative targeting fluoroquinolone reduction across a regional health-system. Infection Prevention in Practice 1(2019).