STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Środki ochrony indywidualnej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przeglądem Cochrane dotyczącym środków ochrony indywidualnej stosowanych w zapobieganiu transmisji wysoce zakaźnych chorób w wyniku ekspozycji personelu medycznego na skażone płyny ustrojowe

Dział: 
covid