STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Odmienności w obrazie klinicznym i CT zakażenie COVID ‐19

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze streszczeniem artykuły dotyczącego odmienności w obrazie klinicznym i CT u dzieci i młodzieży z zakażeniem COVID ‐19 w porównaniu do osób dorosłych

Dział: 
covid