STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Konsultacje Pytania i Odpowiedzi

Odpowiedzi na konsultacje udzielane są przez członków Zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej na podstawie posiadanej wiedzy, doświadczenia i dostępnych rekomendacji/publikacji. W przypadku publikacji nowych wytycznych czy rekomendacji, udzielone odpowiedzi nie będą aktualizowane.

Data Pytanie Odpowiedź Piśmiennictwo Odnośnik
14.07.2019

Uprzejmie proszę o pomoc i zajęcie stanowiska w sprawie postępowania z workami Ambu.

Worek samorozprężalny (zwyczajowo nazywany workiem AMBU) należy do tzw.

Opracowanie lek. Grzegorz Dubiel. Piśmiennictwo u autora odpowiedzi. 

Zobacz wszystko
14.07.2019

Bardzo proszę o pomoc w zaplanowaniu szczepienia personelu przeciwkoodrze.

 

  1. WHO 3rd international standard; NIBSC 97/648
Zobacz wszystko
09.05.2019

Bardzo proszę o wskazanie zasadności w

Dostępne wytyczne wskazują na zasadnoś

  1. Zalecenia prowadzenia mi
Zobacz wszystko
09.05.2019

Czy jest zasadność wykonywania badania Hbs i HCV u pacjentów 

Nie znajdujemy wytycznych oraz badań uzasadniających rutynowe oznaczanie  antygenu HBs, przeciwciał anty HCV oraz anty-HIV przez zabiegami

  1. NICE guideline: Routine preoperative tests for elective surgery, 2016,
Zobacz wszystko
01.05.2019

Uprzejmie proszę o pomoc i wsparcie merytoryczne w kwestii rozstrzygnięcia definicji og

Kryteria rozpoznawania ogniska epidemicznego nie zostały określone w polskim ustawodawstwie.

  1. Porta M.: A dictionary of Epidemiology 5 th ed.
Zobacz wszystko
28.04.2019

Proszę o informację na temat czasu utrzymania kaniuli obwodowej.

Wytyczne CDC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 podają, że u dorosłych nie ma potrz

1. CDC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011.

Zobacz wszystko
28.04.2019

W imieniu członków ZOZ KZZPMLD uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podczas procedur pobierania materiału od pacjentów

W przypadku kontaktu z pacjentami, którzy wymagają izolacji kontaktowej (pacjenci z zakażeniem RSV, Noro czy Rotawirusem) powinna być stosowana odzież ochronna (jednorazow

Centers for Disease Control and Prevention: Guideline for Isolation Precaution: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. 

Zobacz wszystko
26.04.2019

Proszę o opinię dotyczącą   dekontaminacji cewnika moczowego w profilaktyce ZUM przy użyciu preparatów zawierających  poliheksanidynę  i kwas cyt

Światowe wytyczne podają, że nie należy stosować irygacji w celu zapobiegania wystąpieniu infekcji.

  1. Sheperd A., Mackay W., Hagen S.
Zobacz wszystko
31.03.2019

Zwracam  się z prośbą o pomoc i określenie procedur, które powinny  być  wykonywane w obszarze bloku operacyjnego. Gdzie powinno być wykonane  założenie drenażu jamy opłucnej.

 

Poza sytuacjami ratunkowymi (takimi jak odma prężna) lub konieczność pilnego drenaży u pacjenta, którego transport na blok operacyjny wiąże się z dużym ryzy

Źródła: MacDuff A., Arnold A, Harvej J. (2010) Management of spontaneous pneumothorax. British Thoracic Society pleural disease guideline 2010.

Zobacz wszystko
11.03.2019

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie odnośnie rejestracji zakażeń szpitalnych wywołanych przez wirusy.

W związku z tym, że pacjent był na oddziale w trakcie ogniska, a okres wystąpienia objawów u niego mieści się w typowym okresie inkubacji dla rotawirusów, to należy uznać przypadek za zakażenie szpitalne, bo jest związek z ogniskiem epidemicznym w zakresie czasu inkubacji zakażenia.

1. 

Zobacz wszystko