STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Konsultacje Pytania i Odpowiedzi

Odpowiedzi na konsultacje udzielane są przez członków Zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej na podstawie posiadanej wiedzy, doświadczenia i dostępnych rekomendacji/publikacji. W przypadku publikacji nowych wytycznych czy rekomendacji, udzielone odpowiedzi nie będą aktualizowane.

Data Pytanie Odpowiedź Piśmiennictwo Odnośnik
08.11.2019

Proszę o kon

Położnica , u której jest rozpoznane zakażenie C. difficile powinna zostać poddana izolacja kontaktowej przez okres do 48 godz.

  Zobacz wszystko
  02.11.2019

  Mam pytanie dotyczące zainstalowania komputera w obrębie sali operacyjnej - czy może to być sprzęt, który posiada powierzchnie zmywalne i możliwe

  Sprzęt powinien być łatwy do dezynfekcji tzn.

  HBN 26 Facilities for surgical procedures: Volume 1

  Zobacz wszystko
  02.11.2019

  Proszę o opinię w następującej sprawie: czy położnica w oddziale położniczym będąca nosicielem wirusa HBV, HCV, HIV musi być izolowana, czy może być hospitalizowana w sali ogól

  W okresie połogu istnieje bardzo duże ryzyko zanieczyszczenia powierzchni łazienki krwią i płynami ustrojowymi dlatego położnica będąca nosicielem wiruse HBV, HCV, HIV powinna być izolowana w sali z os

  Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC): Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007 

  Zobacz wszystko
  02.11.2019

  Proszę o opinię czy pielęgniarka po zakończonej pracy w Poradni Chirurgicznej może przejść do pracy w Poradni Ortopedycznej przy zachowaniu reżimu sanitarnego (zmiana ubrania,

  Pielęgniarka po zakończonej pracy w poradni chirurgicznej może przejść do pracy w poradni ortopedycznej.

  Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC): Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Setting

  Zobacz wszystko
  15.09.2019

  Czy mogę prosić o opinię w sprawie stosowania masek i czapek w obrębie

  Bloku Operacyjnego, czy należy je zakładać wchodząc na Blok Operacyjny

  niezależnie od tego czy pacjent już jest obecny w sali operacyjnej czy nie?

  Konieczność zakładania ubrań ochronnych przy wejściu na blok operacyjny jest przedmiotem wielu kontrowersji i braku jednolitych wytycznych stowarzyszeń. 

  Woodhead K, Taylor EW, Bannister G, et al. Behaviours and Rituals in the Operating Theatre. A Report from the Hospital Infection Society Working Party on Infection Control in Operating Theatres. J Hosp Infect 2002; 51(4):241–55.

  Zobacz wszystko
  15.09.2019

  Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie, w którym wykonywane są

  zabiegi amniopunkcji u kobiet w ciąży?

  Zabieg amniopunkcji nie musi odbywać się w warunkach bloku operacyjnego, wystarczające są warunki gabinetu zabiegowego.

  Brak wytycznych i badań, ocena subiektywna

  Zobacz wszystko
  14.07.2019

  Uprzejmie proszę o pomoc i zajęcie stanowiska w sprawie postępowania z workami Ambu.

  Worek samorozprężalny (zwyczajowo nazywany workiem AMBU) należy do tzw.

  Opracowanie lek. Grzegorz Dubiel. Piśmiennictwo u autora odpowiedzi. 

  Zobacz wszystko
  14.07.2019

  Bardzo proszę o pomoc w zaplanowaniu szczepienia personelu przeciwkoodrze.

   

  1. WHO 3rd international standard; NIBSC 97/648
  Zobacz wszystko
  09.05.2019

  Bardzo proszę o wskazanie zasadności w

  Dostępne wytyczne wskazują na zasadnoś

   Zobacz wszystko
   09.05.2019

   Czy jest zasadność wykonywania badania Hbs i HCV u pacjentów 

   Nie znajdujemy wytycznych oraz badań uzasadniających rutynowe oznaczanie  antygenu HBs, przeciwciał anty HCV oraz anty-HIV przez zabiegami

    Zobacz wszystko