STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

Informacja WHO dotycząca zakażeń nowym typem koronawirusa (nCoV)

Dokument WHO opiera się na doświadczeniach zdobytych w trakcie epidemii wirusów SARS i MERS. We wcześniejszych latach WHO opublikowało obszerny dokument dotyczący postepowania w przypadku podobnych zakażeń układu oddechowego (Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care - WHO Guidelines. Geneva, World Health Organization, 2014.