STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Aktualności

Rola alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym.

Kontaminacja środowiska szpitalnego przez drobnoustroje patogenne jest jednym z istotnych problemów epidemiologii szpitalnej. Praca opublikowana przez Boyce’a na łamach Infection Control & Hospital Epidemiology przedstawia miejsce alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym. Zastosowanie w tym zakresie znalazły alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz n-propanol. Ich działanie polega głównie na denaturacji białek.

Porównanie dwóch strategii postępowania w zakażeniach odcewnikowych S.aureus u dzieci

Częstość występowania zakażeń odcewnikowych określa się na 0,2-11/1000 osobodni utrzymania centralnego cewnika naczyniowego. Jednym z elementów leczenia jest usunięcie zakażonego cewnika, jednak w pewnych populacjach, do których zaliczane są min. dzieci, założenie kolejnego dostępu naczyniowego utrudnione jest z przyczyn anatomicznych i często stosowaną strategią jest próba leczenia zakażenia bez usuwania cewnika.

Kontaminacja dłoni personelu w trakcie usuwania zanieczyszczonych rękawic.

W pracy opublikowanej w American Journal of Infection Control zastosowano technikę symulacji kontaminacji rękawic personelu przy pomocy znacznika fluorescencyjnego oraz zawiesiny bakteriofaga E.coli MS2 15597-B1. Następnie prowadzono obserwację techniki usuwania rękawic pod kątem zgodności w wytycznymi CDC oraz oceniano kontaminację skóry po usunięciu rękawic. Technika usuwania rękawic była zgodna z wytycznymi CDC w 34% przypadków.

Kryteria rozpoznawania ogniska epidemicznego

W piśmiennictwie anglojęzycznym dotyczącym epidemiologii zakażeń szpitalnych używane jest słowo outbreak, które należy traktować równoważnie do polskiego określenia ognisko epidemiczne. Ognisko epidemiczne (ang. oubreak) jest w słownikach epidemiologicznych określane jako epidemia ograniczona do zlokalizowanego (np. w obrębie miasta, instytucji, szpitala)  wzrostu zapadalności na daną chorobę