STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Badanie PPS

Badanie PPS HAI&AU będzie realizowane w 2022 r. w następujących terminach:

  • okres zbierania danych w szpitalach – 9 maja – 30 czerwca
  • okres nadsyłania danych – do 19 sierpnia.

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu za 2022 r. jest:

  • przeprowadzenie badania w co najmniej 70% oddziałów w szpitalu do 30 czerwca 2022 r.
  • nadesłanie wprowadzonych danych do programu Helics.Win.Net do 19 sierpnia 2022 r.
  • udział w ankiecie walidacyjnej prowadzonej on-line

UWAGA: od 2022 r. obowiązują NOWE FORMULARZE (zamieszczone poniżej) oraz NOWY PROTOKÓŁ BADANIA (będzie opublikowany wkrótce).

ZMIANY W PROTOKOLE BADANIA PPS HAI&AU NA LATA 2022-2023

Szpitale uczestniczące w programie PPS HAI&AU NA LATA 2022-2023 proszone są o zapoznanie się ze zmianami w protokole badania (w załączeniu)

Kontakt w sprawie programu oraz zgłoszenia nowych placówek pod adresem: pps.polska@gmail.com

Dział: 
aktualności