STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Informacje o badaniu PPS HAI&AU

Od 2021 r. badanie PPS HAI&AU będzie realizowane w Polsce przez Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej

Badanie PPS HAI&AU będzie realizowane w 2021 r. w następujących terminach:

- okres zbierania danych w szpitalach – 4 maja – 30 czerwca

- okres nadsyłania danych – do 16 sierpnia.

Terminy mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu za 2021 r. jest:

- przeprowadzenie badania w co najmniej 70% oddziałów w szpitalu do 30 czerwca 2021 r.

- nadesłanie wprowadzonych danych do programu Helics.Win.Net do 16 sierpnia 2021 r.

- udział w ankiecie walidacyjnej prowadzonej on-line

Kontakt w sprawie programu oraz zgłoszenia nowych placówek pod adresem: pps.polska@gmail.com

Więcej informacji w zakładce PPS HAI&AU 

Dział: 
aktualności