STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

alkohole

Rola alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym.

Kontaminacja środowiska szpitalnego przez drobnoustroje patogenne jest jednym z istotnych problemów epidemiologii szpitalnej. Praca opublikowana przez Boyce’a na łamach Infection Control & Hospital Epidemiology przedstawia miejsce alkoholi jako środków dezynfekcyjnych w środowisku szpitalnym. Zastosowanie w tym zakresie znalazły alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz n-propanol. Ich działanie polega głównie na denaturacji białek.