STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Zastosowanie kwasu octowego w dekontaminacji zlewów skolonizowanych przez pałeczki CPE w Oddziale Intensywnej Terapii