STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Zalecenia prowadzenia mikrobiologicznych badań przesiewowych

Zalecenia dotyczą prowadzenia badań przesiewowych wykonywanych jako element strategii szpitala zapobiegania rozprzestrzeniania MDRO, wspomagania terapii empirycznej zakażeń w oddziałach intensywnej terapii oraz w kierunku identyfikacji i eradykacji nosicielstwa Staphylococcus aures przed wybranymi zabiegami.