STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Badanie PPS 2023

Badanie PPS HAI&AU będzie realizowane 2023 r. w następujących terminach:

- okres zbierania danych w szpitalach – 8 maja – 30 czerwca

- UWAGA okres nadsyłania danych – do 15 lipca 2023.

Więcej informacji w zakładce PPS HAI&AU 

Dział: 
aktualności