STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

19 listopada 2019. Dzień II Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach: miejsce fosfomycyny w terapii zakażeń