STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

III Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej przełożony

Uwaga! Z powodów od nas niezależnych musimy przełożyć III Naukowy Zjazd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej na maj przyszłego roku.

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej 

Dział: 
aktualności