STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

II Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Szanowni Państwo,

Już po raz drugi Zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zaprasza Państwa do udziału w zjeździe naukowy, który odbędzie się 10-12 września 2020 roku w Łochowie k. Warszawy.   Niepowtarzalna atmosfera, najnowsze doniesienia naukowe prezentowane przez zaproszonych przez nas wykładowców, którzy w czterech sesjach naukowych omawiać będą tematy dotyczące:    

 • epidemiologii zakażeń CPE i leczenia zakażeń z udziałem tych drobnoustrojów,
 • diagnostyki i terapii zakażeń u dzieci,
 • postępowania we wstrząsie septycznym,
 • problemów związanych z zakażeniami ran przewlekłych i portów naczyniowych

W sesji poświęconej chorobom zakaźnym przybliżymy Państwu tematykę dotyczącą:

 • medycyny podróży,
 • nowych zagrożeń związanych z chorobami wirusowym
 • zasad postępowania w przypadku ekspozycji na choroby zakaźne

Profilaktyka zakażeń to klucz do sukcesu, dlatego wykładowcy omówią tematykę: 

 • przygotowania pacjentów w immunosupresji do zabiegu operacyjnego,
 • fakty i mity w kontroli środowiska szpitalnego,
 • profilaktyki zakażeń wywołanych przez Gram-ujemne pałeczki niefermentujące

Możliwość dyskusji w małym gronie, praktyczny charakter, różnorodna tematyka, to właśnie wyróżnia pięć sesji warsztatowych, które przygotowaliśmy dla Państwa:

 • Ognisko epidemiczne w praktyce – jak szybko i efektywnie poradzić sobie z problemem.
 • Porty naczyniowe vs. centralne cewniki naczyniowe – jak skutecznie ograniczyć zakażenia związane z długoterminową terapią dożylną?
 • Definicje przypadków zakażeń w praktyce – zakażenia układu oddechowego i zakażenia miejsca operowanego.
 • Jak wpłynąć na postawy ludzi, żeby skłonić ich do zmian?
 • Rozmowa z pacjentem w przypadku powikłań hospitalizacji.
 • Jak skutecznie prowadzić szkolenia personelu?
 • EBM – nie zawsze eminence. Podstawy szukania faktów dla zapracowanych.
 • Monitorowanie zakażeń w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Zakażenia miejsca operowanego – profilaktyka, diagnostyka i terapia.
 • Jak skutecznie wdrażać procedury?
 • Leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wielolekooporne w praktyce.
 • Immunologia chorób zakaźnych w praktyce.

Po dniach wypełnionych dużą dawką wiedzy przyjdzie czas na odrobinę relaksu. Będziemy mogli się bliżej poznać, wymienić doświadczeniami i zaprzyjaźnić w czasie kolacji przy lampce wina czy na ognisku. 

Do zobaczenia w Łochowie !

Aleksander Deptuła

Prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej